Drinkwatervoorziening

De belangrijkste levensbehoefte is schoon drinkwater. In Nederland hebben we zo’n beetje het schoonste leidingwater ter wereld. In een groot deel van de wereld is het water uit de kraan vaak niet veilig om te drinken! Dit komt omdat er dan zware metalen, gifstoffen of gevaarlijke bacteriën in het water zitten. Daar hebben we hier gelukkig geen last van, dit komt deels omdat we zeer goeie zuiveringsinstallaties hebben, maar ook omdat we heel goed gebruik maken van de natuurlijke zuiveringscapaciteiten van het rivierdelta ecosysteem.

Voor Amsterdam en omgeving wordt elk jaar meer dan 100 miljard liter water gezuiverd tot drinkwater, dit water komt uit de rivieren de Rijn en de Vecht. Het water uit de Rijn wordt met behulp van de Amsterdamse Waterleidingduinen gezuiverd, het water uit de Vecht met behulp van de Loenderveense plassen. Beide gebieden zijn natuurgebieden in de buurt van Amsterdam, en ze spelen dus niet alleen een rol in de waterzuivering, maar ook in natuurbehoud en recreatie, driedubbel nuttig dus!

Amsterdamse_Waterleidingduinen_03
De Amsterdamse Waterleiding Duinen

Voordat het rivierwater een natuurgebied ingaat voor natuurlijke zuivering, wordt er eerst fosfaat uit het water gehaald met een scheikundige reactie. Fosfaat is namelijk voedsel voor ongezonde algen, en die wil je natuurlijk niet in je natuurgebied en drinkwater hebben! Vervolgens wordt het water in het duingebied of in de plassen gepompt. De duinen en de plassen hebben een filterende werking, al het water dat er in wordt gepompt wordt dus gezuiverd van kleine vieze deeltjes. Een ander voordeel van de plassen is dat het water veel in contact komt met de lucht, in de lucht zit natuurlijk zuurstof, en veel ziekmakende microben kunnen hier niet zo goed tegen. Omdat het water in de plassen helder is, kan het zonlicht ook goed in het water komen, en ook zonlicht helpt bij het doden van microben in ons drinkwater! Het proces dat het water doorloopt in de duinen en de plassen duurt ongeveer drie maanden. Hierna worden nog een paar laatste chemische en fysieke zuiveringsmethoden toegepast om het water helemaal schoon te maken. Maar een heel groot deel van het werk wordt dus al voor ons gedaan door onze natuurlijke omgeving! Als je op deze link klikt, en naar de onderste pagina gaat, vind je tekeningen van zowel de duinzuivering als de plassenzuivering.

Loenderveense-plas
De Loenderveense Plas

Het maken van drinkwater uit oppervlaktewater is natuurlijk maar een deel van de waterkringloop. Nadat je het water hebt gebruikt komt het weer in het riool terecht, maar voordat het de zee weer instroomt om aan een nieuwe cyclus te beginnen, doen we er eerst nog van alles mee. Voor meer info over afvalwaterzuivering kan je kijken bij de Menselijke druk pagina.