Ecosystemen

Tijdens deze module komt het woord ecosysteem vaak langs. Maar wat is nou eigenlijk een ecosysteem? Een ecosysteem is het geheel van populaties van verschillende soorten levende organismen, zoals planten en dieren (biotische factoren), en niet-levende (abiotische) factoren, zoals grondsoorten, waterhardheid, zoutgehalte, temperatuur, neerslag en ga zo maar door. Deze biotische en abiotische factoren, en de interactie tussen de twee, vormen een ecosysteem. Een ecosysteem kan een bos zijn, maar ook een meer, of een eiland. Hieronder volgt een uitleg over de verschillende delen van het ecosysteem, we beginnen met de abiotische factoren, gevolgd door de biotische factoren, en vervolgens bekijken we de interactie tussen de twee.

Abiotische factoren

Biotische factoren

Biotische interacties – Voedselwebben

Interactie tussen biotische en abiotische factoren

Habitats

Let op! Zet de Nederlandse ondertiteling aan bij dit filmpje!

Advertenties