Habitats

Door alleen een plaatje van een voedselweb in een ecosysteem te bekijken kan je natuurlijk denken dat al die soorten beesten en planten op dezelfde plek voorkomen. Dat is zowel waar als niet waar. Aan de ene kant zitten ze natuurlijk in hetzelfde ecosysteem, anders kunnen ze niet in hetzelfde web zitten. Maar als je op kleinere schaal kijkt zitten verschillende soorten op plekken met verschillende abiotische en biotische factoren. Deze verschillende plekken noem je habitats. Denk bijvoorbeeld eens aan een meertje, dit is één ecosysteem. Maar een meertje heeft veel verschillende habitats.

Denk bijvoorbeeld eens aan een meertje, dit is één ecosysteem. Maar een meertje heeft veel verschillende habitats. Langs de oever kan riet groeien, maar midden in het meer natuurlijk niet, want daar staat het water te hoog. Mosselen zitten graag op een vaste ondergrond, dus die zijn te vinden op rotsblokken en stenen, maar zullen dan weer minder zitten op de zandbodem aan de ene kant van het meer. Visjes zijn dan weer een stuk mobieler en kunnen natuurlijk afwisselen tussen open water, de rotsen en het riet. Vogels kunnen in de bovenste laag naar vis vissen, maar ze kunnen niet heel diep komen. Ook door verschillen in zoet, zout en brak water krijg je verschillende habitats, zo zal je stroomopwaarts in de delta grotendeels zoet water aantreffen, met bijbehorende soorten, terwijl dichter bij de kust het water veel zouter is. Door meerdere habitats te hebben in een gebied, is het gebied vaak rijk aan veel verschillende dier- en plantsoorten. Als je bijvoorbeeld een meer hebt met alleen maar zand op de bodem en loodrechte betonnen oevers, dan zal er bar weinig leven. Waarschijnlijk krijg je dan maar een paar soorten algen en dieren die het complete meer overheersen.

ebenvloedvoedselweb
Dezelfde plek kan om de paar uur veranderen van habitat. Het linkerplaatje is tijdens eb, het rechter tijdens de vloed. Dit plaatje laat ook zien hoe men hoopt dat het Waddenzee-ecosysteem er in 2026 uit ziet. (Waddensleutel, 2016)

Dezelfde plek kan ook elke paar uur veranderen van habitat. Een goed voorbeeld hiervan is de Waddenzee. Als het eb is kunnen er allemaal vogels over het zand lopen, terwijl het bij vloed een plek is waar vissen kunnen zwemmen.

Advertenties