Transport

Mensen en goederen blijven vaak niet lang op dezelfde plek, ze verplaatsen zich of worden verplaatst. Hiervoor is vervoer en transport nodig. Naast het spoorwegen- en snelwegennetwerk is er in Nederland nog een heel groot ander netwerk van transport. Deze is deels natuurlijk, en deels door de mens aangelegd. Het netwerk van rivieren en kanalen. Het totale vaarwegennet in Nederland is meer dan 5000 kilometer lang! Op deze vaarwateren varen meer dan 8000 binnenvaartschepen met ladingen goederen van en naar vele plekken in Europa. De binnenvaart, en dus de rivieren en kanalen zijn goed voor 34% van het totale goederentransport in Nederland. Ze spelen dus een belangrijke rol binnen de Nederlands economie. Om al dit transport te faciliteren moeten rivieren en kanalen natuurlijk wel goed onderhouden worden, en moet het waterpeil in de rivieren binnen de juiste marges vallen. Als het water te ondiep wordt kunnen grotere schepen bijvoorbeeld niet meer varen. Deze binnenvaart kan variëren van een pakjesboot van DHL op de Amsterdamse grachten, tot binnenvaartschepen die meer dan 16.000 ton kunnen vervoeren (wat gelijk staat aan 660 vrachtwagens).
dhlgrachtenboot

Op muzikaal gebied kan het bij de binnenvaart nog wel wat beter…

Advertenties