Veiligheid

Er is echter wel een risico aan het wonen in een delta, en dat is de kans op overstromingen. Dit komt enerzijds door de enorme kracht van de zee, die vaak dicht in de buurt ligt. Anderzijds kunnen de vele rivieren overstromen als er veel regenval stroomopwaarts heeft plaatsgevonden. Gelukkig helpt onze omgeving wel een handje met ons beschermen tegen te zee. De duinen in Nederland liggen langs bijna de gehele Nederlandse kust. Deze duinen vormen een bescherming tegen het water voor het achterliggende landschap. De duinen zijn ontstaan doordat er op opgewaaide zandheuvels planten zoals Helmgras gingen groeien. Deze planten hielpen met het vasthouden van het zand, waardoor grotere heuvels konden ontstaan. Tegenwoordig verdwijnt er wel veel zand door de zeestromingen. Om te voorkomen dat de duinen zwakker worden, wordt er voor de kust zand opgespoten. Dit zand eindigt vervolgens op het strand en in de duinen. Doordat de duinen al eeuwen bescherming bieden aan het achterliggende gebied, hebben zich er in de loop van de geschiedenis veel mensen kunnen vestigen. Op sommige plekken hebben mensen zelf ook barrières opgeworpen tegen het onstuimige water. Overal in Nederland liggen dijken, langs veel rivieren en ook dwars door wat eerst zee was heen, zoals de Afsluitdijk. En dan zijn er natuurlijk nog de Deltawerken in Zeeland. Dit netwerk van dijken en sluizen werd gebouwd na de watersnoodramp van 1953 waarbij toentertijd 1836 Nederlanders omkwamen.