Verschillende delta’s

Delta’s zijn ruwweg op te delen in drie soorten, het verschil tussen deze drie soorten ligt aan de verhoudingen tussen invloeden van zee en van de rivieren op het deltagebied.

Rivier gedomineerde delta’s ontstaan op plekken waar het effect van getijdestromen en golven gering is. Doordat de golven en getijden er niet voor zorgen dat het sediment dat neerslaat ook weer weg gaat, kunnen deze delta’s ver uitgroeien de zee in. Deze delta’s worden dus vooral gevormd door sediment dat wordt meegenomen door rivieren.

Bird's foot delta
Een voorbeeld van een rivier gedomineerde delta. De Bird’s foot delta in Amerika.

Golf gedomineerde delta’s bestaan op plekken met flinke golfslag. Door deze golfslag is er eigenlijk bijna geen ruimte om een echte delta te vormen. Hierdoor bestaat dit type delta eigenlijk vooral uit gladde zanderige vlakken, met maar kleine riviermondingen. Door de sterkere zeestroming bestaat de kust van deze delta’s dan ook uit zandstranden, en verder landinwaarts uit duingebieden.

Sao Francisco River delta
Een voorbeeld van een golf gedomineerde delta. De monding van de Sao Francisco rivier in Brazilië.

Getijden gedomineerde delta’s worden gevormd door het zeewater dat twee keer per dag stijgt en daalt. Als deze stijging en daling hoog is, dan kan het zeewater ver landinwaarts de delta instromen. Hierdoor wordt een groot gebied zout, en wordt dit ook wel een estuarium genoemd. Als er stormvloed is kan er veel sediment vanuit zee in de delta worden achtergelaten, deze delta ontstaat dus meer door sediment vanuit zee dan door sediment vanuit rivieren .Dit gebied bestaat uit moddervlakten, zandbanken en zoutmoerassen.

 

deltasoorten
Verschillende soorten delta’s vormen zich onder verschillende omstandigheden. (River = Rivier; Wave = Golf; Tide – Getijde). (Seybold, 2007)
Advertenties