Wageningen Universiteit

De Wageningen Universiteit bekijkt de verschillende aspecten van de landbouw en visserij. Ze monitoren zowel visstanden en oogstopbrengsten, maar kijken ook naar landschapsarchitectuur. Bij de afdeling landschapsarchitectuur proberen ze landschappen te ontwerpen op basis van wetenschappelijke kennis, en proberen ze de eisen en problemen die verschillende groepen hebben te verwerken en op te lossen met een goede landschapsinrichting. Dat vereist nadenkende en creatieve onderzoekers en uitvoerders. Hieronder is bijvoorbeeld de uitwerking van de inrichting van een duingebied, waarin de kwetsbaarheid van de duinen en menselijk gebruik gecombineerd worden met verschillende indelingen en ideeën.

fd2f172d-1747-4921-8aec-7d5fedf1a700_MNoest-MScThesis-p2-Landscape_Architecture
Landschapsarchitectuur in actie. Een onderzoeksproject van Marit Noest bij de Wagningen Universiteit.

De Wageningen Universiteit meet de visstanden op verschillende manieren, zo zijn ze nu bezig met het bekijken van mosselbanken met behulp van drones! Andere vissoorten worden nog gewoon gevangen en gemeten op de ouderwetse manier. Onderzoekers gaan met schepen de zee op om schol en tong te vangen om een betere schatting van de visstand te maken. Ook onderzoeken ze de impact van verschillende soorten visserij, zoals het gebruik van sleepnetten. Mede door het onderzoek van Wageningen wordt bepaald hoeveel vis er van elke soort gevangen mag worden. Hieronder een filmpje waarin onderzoekers van Wageningen samen met de visserijsector onderzoek doet naar de verbetering van garnaalnetten.

Ook kijkt de Wageningen Universiteit naar de landbouw, en het effect van klimaatverandering daarop. Zo zoeken ze naar oplossingen voor de warme winters, natte zomers, droogte, en heftige weersomstandigheden die door de klimaatverandering steeds meer voorkomen. Ze onderzoeken methoden om bijvoorbeeld aardappelen, suikerbiet, en graan te kunnen blijven verbouwen onder deze moeilijke omstandigheden.

95337c46-54b9-4a63-b8e4-b2ae7fcf937e_shutterstock_34485889_suikerbieten_limburg_NL_akkerbouw_LR_f7245f1b_490x330

Advertenties