Wetenschappelijk Onderzoek

Omdat de delta zo belangrijk voor iedereen is, en omdat er veel menselijke druk op wordt uitgeoefend, is het ook belangrijk om het ecosysteem goed te onderzoeken. Gelukkig zijn er veel Nederlandse universiteiten die onderzoek doen naar de vele facetten van het ecosysteem. Zo heb je de Universiteit van Amsterdam, die onderzoek doet naar de bodem, biodiversiteit, en voedselwebben in het Markermeer. Maar ook naar de gezondheid van de vele stroompjes in de delta. De Technische Universiteit Delft kijkt dan weer meer naar de fysische en aardrijkskundige kant, en ontwerpt dammen en dijken, maar kijkt ook naar waterzuivering. De Wageningen Universiteit  doet weer veel onderzoek naar landbouw en viskwekerijen, maar biedt bijvoorbeeld ook een opleiding landschapsarchitectuur. Dankzij de inzet van al deze universiteiten en onderzoekers komen we telkens weer meer te weten over het ecosysteem waar we zo op vertrouwen en bouwen.

Logo uni

Advertenties